Думи-стрели

„Мога да удрям с думи, да наранявам, да убивам дори….забивам острието и въртя бавно…наслаждавам се на неспособна на другия да опровергае „жестоката истина“….“ – Така, това мога да съм аз, а мога и да не го избера…..Това е умение, дори талант, но аз има и сърце….Когато чуваш със Сърцето си мислите на собствения ти Ум, можеш да благодариш на Егото си за желанието да те брани и да промениш посоката и адреса на острието. Стрелите могат да летя високо и да бъдат посланици на същата тази „Истина“, без да е „жестока“, защото няма да убие. тя може да достига до нас по мек, любящ и смислен начин…..Мислите идват, думите също и после избираме – да ги изстреляме(рана за другия), да ги изтрием(рана за себе си) или да намери начина да ги пуснем на свобода, така че да достигнат до онзи, който е готов да чуе тази истина…Нямаме нито една излишна мисъл, емоция, преживяване, среща….учим се как да ги чуваме, виждаме и ползваме за благи и добро.

Думи добри

error: Content is protected !!
Share This