Вибрацията на думите

Дума написана на пясъка

♪ чуй тук

Какво зарежда думата с вибрация?

Често ми се случва да чувам и чета материали от извисени духовно хора за вибрацията на думите. Има, според тях, „добри и лоши“ думи. Навярно и според вас, думите са „добри и лоши“, но не заради вибрацията сама по себе си, а заради причината, поради която ги употребяваме. Вие сте далеч по-наясно с енергията на думите, отколкото гурутата от всякакви естества, май. Думите носят заряда на емоцията, в която живеем, в момента на произнасянето и чуването им. Има си думи за обида, има си думи за радост – така е.

Думи-стрели, думи-добри

Само „добрите“ думи

Можем ли да ползваме само „добрите“ думи? То е, като да повярваш, че можеш да изпитваш само приятни емоции. Можем да се преструваме, да се крием, да накараме другите да повярват, че сме само „положителни“, но от природата си не можем да избягаме. Имаме разнообразие от думи, защото имаме природно разнообразие от емоции, както и потребността да ги изразяваме. Думите са изразно средство. Какво става, ако ползваме думите „неуместно“, един вид не, където им е мястото?

Емоционалното говорене между мъжа и жената

„Страшно ми харесва!“

„Адски ми е хубаво!“

„Жестока мацка!“

„Супер як филм! Направо, убиец!“

Всички тези изречения сте ги чували, казвани с положителна емоция от и за нещо, нали? От това заболяло ли ви е? Може би, само Его-то, че му се иска да е „право“ и да каже как трябва да се говори?!

Его, егоист, егоцентрик

Думите нямат смисъл

Те са комбинация от знаци и са табела за нещо.Те носят смисъл, който им налеем. Букви, звуци, съчетания…езикът е музика, която създаваме с говора си. Тази песен, е онова, което звучи в сърцето ни.

Една интересна история за думи

Един приятел, преди време ми разказа за  баща, който говорел на децата си, от малки, обидни думи, но с нежност, любов и грижа. Целта му била да ги научи, един ден, ако някой ги обижда, тях да не ги боли. Така де, а те как да разберат, че същите думи, ползвани от тях, не са „безопасни“, може да нараняват другите? Езиците са договор. Думите са знак, символ за нещо, на което всички сме се „съгласили“.

Ако подменяш смисъла, това правят ли и другите? Вече не говорите на един език.

Думите са договор

Важно е да се разбере, че не звуците и звукосъчетанията носят някаква конкретно значеща вибрация. Те се зареждат от нашия смисъл. Думите са знак, който може да бъде отменен, заради заряда, който говорещия му дава. Не е важно дали казваш „мир“ или „баланс“! Важно е какво за теб това носи като емоция и какво другият има зад това като памет. Ако дядо ти е умрял мъчително „за мира“, може и да ти е много тъжно, даже отмъстително. Е, това добра вибрация ли е?

Чувала съм и доста „прекрасно“ и „извисено “ говорещи хора – с подбрани думи, бавно и тихичко, направо приспивно ти говорят и „режат“ с нож сърцето ти…

Моля ви, думите не значат нищо, ако можем да четем емоциите зад тях!

Чистотата на езика е чистото на мисълта

Намерението, паметта за думата, носят вибрацията на комуникацията. Не е толкова просто, колкото, често го изкарват. Все пак, само 7% от информацията идва от думите. 38 е от звук и слух, 55 от тяло, мимика и жест. Колко пък да е важна така наречената „вибрация“ на думите, ако цялото ти същество вибрира  друг смисъл?

Папагалско повторение

на „добрите“ думи и отричането на „лошите“ е поредната матрица за неосъзнаващи и спящи последователи.

Манипулиране чрез страх: „Не ползвайте тези думи!“

Преди да послушате, замислете се! Думите сами по себе си нямат вибрация, която да се нарича добра или лоша. Вибрацията е вибрация. А, как това резонира в нас, се определя от това, какво означава тази дума за нас. Думата МАМА или МИР ви звучи общоприето добре и положително. Но, какво ако за теб точно, е обратното? Когато бях в детската градина, се скъсвах от рев, щом започнехме да пеем „мила, моя, мамо…“ – ставаше ми мъчно, че мама не е с мен в този момент. Чиста емоция – тъга! Е, думата ли носи вибрацията ми  или аз я зареждам с нея?

Има два важни въпроса за думите:

Какво значат за другите, най-общо казано и Какво означава това за конкретния човек, с когото разговаряме.

Какво за теб значи това? – въпросът, който определя всичко в комуникацията! Точно като да учиш чужд език! А, в чуждите езици буквите и звуците друга своя вибрация ли имат или същата, универсално? Чувала съм ,че имало и езици с високи и ниски вибрации…Познайте дали българският не е от най-извисените? Моля ви, наистина е смешно!

И така, когато слушаме, имаме предвид, че за човека тази дума, може да не е това, което е за мен!

Когато говорим, имаме предвид какво думите „по договор“. най-общоприето, значат.

Слушане не само с ушите

Усещайте, чувствайте, осъзнавайте и себеосъзнавайте! Думите могат да са точно обратното, на това което казват.

Актьорите добре знаят това – Можеш да казваш НЕ и това да е най- утвърждаващото ДА.

Да и Не

Казвали са ми да внимавам с НЕ-то в изказа ми. Внимавам – ама за истинското си намерение. Внимавам и за това, как генерално се възприема и човек реагира на обръщането на смисъла. Какво искаме да остане последно чуто – това е важно – да.

След НО, НЕ, НЯМА, НИКОГА, АМА – преди тях всичко се изтрива – чува се и остава това след тях.

Вселената не различава ДА и НЕ

Подмяната на думите, изборът може да е манипулация на възприятието ни – например – вместо „проблем“, „трудност“, вместо „трудност“, „предизвикателство“ и т.н…но тази промяна на възприятие може и да не се случи…ако вътре не си готов.

Всичко във Вселената е свързано

Друг е въпросът, че

 „Words Can Change Your Brain“

Камъните могат да разрушат костите, но думите могат да предизвикат сериозни трансформации в мозъка, твърдят Андрю Нюберг и Марк Робърт Уолдман в книгата си. Според учените една-единствена дума има силата да повлияе върху експресията на гените, регулиращи физическото и емоционалното състояние на човек.

Положителни думи като „любов“ например, могат: да променят експресията на гените; да укрепят връзките в челния лоб на мозъка; да подобрят когнитивните му функции; да активират областите, свързани с мотивацията; да изградят устойчивост. И обратното, негативните и враждебни думи могат да разрушат определени гени, играещи основна роля в производството на невротрансмитерите, които ни предпазват от стрес.

Според изследователите

човешките същества са „програмирани” да се тревожат, всъщност основната задача на най-старите – от еволюционна гледна точка – части от мозъка е да ни предпазват от заплахи за оцеляването ни, което обяснява и защо мислите ни отвеждат все в тази посока.

Дори една-единствена негативна дума може да увеличи активността в амигдалата (областта в мозъка, отговаряща за страха). Това, от своя страна, повишава нивото на стрес, което на свой ред затруднява нормалното функциониране на мозъка ни. Негативните думи предизвикват в нас реакцията „бий се или бягай”, която става причина за освобождаването на разрушителни неврохимикали. Това влияе както на здравето и поведението ни, така и на взаимоотношенията ни.

За да противодействаме,

трябва да променим вродените си мисловни модели. В книгата си „Words Can Change Your Brain“ д-р Нюберг и д-р Уолдман предлагат 12 стъпки за релаксация и създаване на специална връзка със събеседника ни, които помагат да разберем по-добре гледната му точка и дори да почувстваме емоциите му:

12 стъпки

Ето кои са 12-те стъпки към съпричастното общуване:

1. Отпуснете се.

Медитация за отпускане на тялото

2. Бъдете в настоящия момент.

Медитация „Тук и сега“

3. Укротете мислите и се погрижете за вътрешната си тишина.

Медитация за пълен релакс на ума

4. Бъдете позитивни.

Как мисли и емоции повишават вибрациите?

5. Припомнете си най-дълбоките си ценности.

6. Припомнете си приятен спомен.

7. Не пропускайте невербалните знаци.

8. Изразявайте признателността и разбирането си.

9. Говорете и се отнасяйте към събеседника си приятелски и топло.

10. Опитайте да говорите бавно.

11. Говорете ясно и кратко.

Защо да говорим чисто и просто?

12. Изслушвайте внимателно събеседника си.

С две прости думи

Намерение и Енергия – това има в думите ни.

Думите са дрешките на истинската ни воля за даване и получаване. Затова – не те слушам, усещам те. Чувам и проверявам, дали това си казал, което значи за мен. Аз наричам това „да настроим инструментите в оркестъра, за да не звучи фалшиво нашето съвместно произведение.“ Ако, искаме да бъдем разбирани и да разбираме, е нужно да изравняваме езика, на който говорим, а това променя идеята за подбора на думи.

Важно

Излизайки извън матрицата на значението на думата, трудно можеш да бъдеш манипулиран  с думи. Ако не слушаш инертно, а си даваш сметка, защо ти казват точно тези думи, трудно ще те програмират, както вече много майстори се навъдиха.

Преди много години, съм написала в  „информацията за мен“ във Фейсбук:

„Не е важно какво казваш, а защо го казваш.“

Потвърждавам и днес валидността на убеждението си.

Ако това, което прочетохте или чухте ви е харесало и намирате за полезно, споделете го и с други. Нека създаваме заедно по-добрата реалност! Защото

Животът е чудо, чудотворецът си ти!

Благодаря! За теб от Калина!

Калина Стефанова

Може да прочетете още

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *