Може да се свържете с мен, по един от посочените начини

  • Fmplus.net
  • BISEI-Български Институт за Социална и Емоционална Интелигентност
  • e-mail: kalina@tobekalina.com

Може да ме попитате :


Включи ме в емаил лист


А аз да получа Обратна връзка тук