Аз за себе си

Да бъдеш Калина?

Истината е, че не спирам да откривам, да се създавам, както и да се променям.