Говорно-гласова Интелигентност

Да се изкажем, да ни чуят, да ни разберат

Всяко човешко същество, при нормални обстоятелства,  се ражда с потенциала да придобие, развие и усъвършенства говорните си умения . Радваме се като на чудо, когато детето произнесе първата си дума. Още преди нея, сме се зарадвали на първия му дъх, първия му звук. Освен, че това е признак на живот, е и началото на общуването помежду ни. Ние всички искаме това – да се изкажем, да ни чуят, да ни разберат.

Какво казваме и как го изговаряме?

Живеем във времена, когато има все по-малко значение как говориш, как пишеш, но все така има значение как слушаш и какво чуваш.  Желанието ни да се свържем с другите чрез звук, ще го има винаги. Ние сме човешки същества и ако някоя част от нас закърнява, то това се превръща в болест и болка. Така е и с говоренето и разговарянето. Тук важните въпроси са два: Какво и как? Какво казваме и как го изговаряме? Въпросът „какво“ е свързан с нашата личност  и емоциите ни.

Когато иде реч за Говорно-гласова Интелигентност, всичко е КАК?

Дори и да си мислим, че няма значение КАК говорим, възприятията ни си работят на подсъзнателно ниво много стабилно. Чуваме, което не осъзнаваме, изговаряме по същия начин. Приемаме и предаваме информация, която рефлектира върху живота ни, независимо, че не я осъзнаваме напълно. Ние общуваме, чрез глас, звук, говор повече, отколкото подозираме.

Има световно признато твърдение (Комуникационен модел на Алберт Мехрабиян), според което 55 % от общуването лице в лице се осъществява чрез  езика на тялото ни, 7% е съдържанието на думите, които изричаме и цели 38% от комуникацията е на базата на звука, който издаваме и възприемаме. 38% – КАК говорим и слушаме! Не КАКВО!

„Говорно-гласова Интелигентност“ не е специална дисциплина само за…

…хора, на които им се налага да говорят пред публика. Разбира се, че това е много важно за такива професии и се надявам с тяхното нарастване, да се увеличава и осъзнаването, че е важно как говорят. Малко уточнение: говоренето във видео, което така лесно вече правим и разпространяваме чрез интернет, е също публично говорене! Ако искате да сте популярни и да популяризирате своите продукти и дейности, не подценявайте тези 38% звукообмен!

„Говорно-гласова Интелигентност“ е развиването на уменията ни да…

…изразяваме чрез звук и думи максимално автентично реалното си вътрешно състояние.  Как дишаме, колко бързо и бавно говорим, каква сила на гласа пускаме, тембър, ритъм, интонация, артикулация и т.н. ….всичко това, без нито една дума дори, осъществява 38% от предаване и приемане на информацията. Какво наистина казваме на другите, какво наистина ни предават те и възприемаме? – И без да го осъзнаваме, информацията е обменена.

Когато не осъзнаваме и не управляваме говора си,

се случват недоразуменията, разногласията, споровете и всичко онова, което прави живота ни по-труден. Осъзнаваме ли какво е да говорим САМО бавно, САМО тихо, САМО на фалцет, САМО със стегнати челюсти или да не спира потока ни от думи, когато отдавна другият е спрял да ни чува? В ежедневието е нужно да умеем да говорим осъзнавано и технично, ако искаме да не си губим времето в неразбории, ако искаме да сме здрави, да ни върви работата и да сме добре в личните отношения.

Да,

Говорно-гласовата Интелигентност е важна за публичните личности, професиите в медии, мениджмънт на всякакво ниво, преподаватели и лектори и не по-малко важни са тези умения за всеки един от нас!

НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ИМАМ ВРЕМЕ

*Щастлив* Здрав* Богат*
Всичко е въпрос на време!
Намери своето Време!

Поръчайте книгата тук