Треньор и консултант

Здравейте! Дойде време по-организирано и целенасочено да споделям своят опит, умения и знания с вас. Всъщност винаги съм го правела, но днес вече е осъзнат път в живота ми. Образованието ми на актриса със специалността АМКТ(Магистър в НАТФИЗ) ми даде множество инструменти за едновременно публичен, но и съдържателен план на професионалните ми изяви. Дългият ми стаж като радио и телевизионна водеща, уплътни и добави още опит и знания в комуникацията, изразяването, представянето и задълбочаването в съдържанието.

Нескрития ми интерес

към тайните на душата ни, ме отведе неведнъж в територията на психологията (Две успешни години „Поведенчески науки“ в НБУ-преустанових по собствено осъзнаване!), вече Сертифициран треньор по Емоционална Интелигентност – Български Институт за Социална и Емоционална интелигентност BISEI. Това е видимата част от моята работа, а вътрешната, естествено е била невидима за околните, но не и по-малко важна и ефективна, както за мен, така и за другите. С годините, освен, че се оказах предпочитан участник в медийни екипи, станах и много добър приятел за много хората. Общото, във всичките ми сфери на живота е споделянето.

Споделянето на своето осъзнаване и умения,

помогна на много хора да открият себе си, призванието си, да преминат с лекота през критични ситуации в човешките ни отношения, да започнат и развият успешен бизнес, да опознаят любовта, да намерят смисъла в настоящия миг и вечното. Нямам никакви претенции да давам съвети и обещания за „отличен живот“, но има какво да ви дам, за да откривате, избирате и развивате себе си. Заедно!

Ето кои са областите, в които можем да се срещаме

групово и лично

Личностно и социално развитие – Емоционална интелигентност

Комуникативни умения и публично поведение – Комуникация и публичност

Още за мен.

error: Content is protected !!
Share This