Как да говориш пред публика?

Говор и глас

Чудите се защо има лимони на снимката? Защото, ако ви пресъхне устата, докато говорите, дори само мисълта за лимон, ще ви помогне веднага. Трик. Професионален. Гласът и говорът изискват не само природни дадености, а и умения, знание, добра практика. Да ни чуят Да се изкажем, да ни чуят, да ни разберат Всяко човешко същество, при […]

Continue Reading