Всичко във Вселената е свързано

Всичко във Вселената е свързано

Всичко във Вселената е свързано Едно сме и сме отДелни. Аз съм Ти, но Аз съм Аз и Ти си Ти, защото Едното, Цялото е съставено от множество СЪСтавности. Винаги ще се Привличаме и винаги ще се Отблъскваме, защото това е живото на Цялото. Трептенето, вибрацията,...
error: Content is protected !!