Четири откровения за любовта – Идеята

Четири откровения за любовта – Идеята

Трето откровение Обикваме някого, просто го обикваме, без да го познаваме много, без да знаем защо, просто го обикваме, защото обичта не е знание. Умът ни има своя идея кого, какво и как да обичаме. И започваме да искаме този, когото сме обикнали, без да знаем защо,...
error: Content is protected !!