20 заблуди, че печелим време 4

Заблуди за времето

Как сами си губим времето? Завист. Надменност. Сравняването с другите. Живеене в миналото. Явлението „Драма куйн“. Ако вие не сте това, но срещате подобни образи, как те да не отнемат вашето време и да не оцеляват на ваш гръб?

Продължи

20 заблуди, че печелим време 3

Печелим ли време, ако спрем стрелките на часовника

Тоталните заблуди, че печелим време с чакане, с опитите да се харесаме на другите, с премълчаването, с лъжата, с оплакването, всъщност ни губят така ценното време. Да поразсъждаваме как и да си огледаме живота на практика! Осъзнаването е първата стъпка към промяната. А, промяната ще ни върне и времето.

Продължи

Аз бях тук заради себе си

Аз бях тук заради себе си

Животът „Живот преди смъртта“ Това отекна в мен, след като си препрочетох нещо, написано от мен самата, преди време. Обичаме Живота и плашим се от Смъртта, а те са едно и също и кой знае защо винаги, когато ги забравим, се изгубваме? Помислете! Караме се с някого – на улицата, на работното място, в семейството ни […]

Продължи