Какво е лична консултация с мен?

Личната консултация е толкова лична, че трудно може да бъде описана предварително. Има, все пак, общи положения и параметри.

Тя продължава в рамките на един астрономически час.

Мястото е избрано така, че да е удобно максимално за мен и Вас. Това означава, че ползваме огромното предлагане на реалността, съобразявайки се с нужди, възможности и естеството на консултацията. Например, ако ще викаме, защото в техника на говора и изнасяне на гласа и това се случва, може и да сме на открито, сред природата.

В консултациите срещаме вашите нужди, моите препоръки и се посвещаваме на уникален, забавен и полезен процес на придобиване и развиване на уменията….Целият текст е тук.

Какво са групови събития?

(предстои текст)

Изберете най-доброто за вас от лични консултации и групови събития по:

Емоционална Интелигентност

Комуникация и публичност

Програма“Говор, емоция, глас“(Пътят от „какво казвам“ до „какво се разбира“)