Жена е в полицията, пише заявление да издирят мъжа й. Разпитват я как изглежда, навици и т.н.
– Какво да му предадем, като го открием?
– Предайте му, че мама реши да не идва!

Извод: Всичко е поправимо. Открий вярната мотивация!

error: Content is protected !!
Share This