Този месец това е една практика за справяне със страховете с автор Инелия Бенц, записана от мен.

Коя е Инелия Бенц – духовен учител. Завършила е Комуникации в Университета в Дъблин, Ирландия, през 20-те си години. Оттогава тя пише, преподава и развива много платформи, за да доведе до лична и глобална трансформация.

Медитация „Освобождаване на страхове“