– Не си подхождаме.
– Що?
– Нашето езиково и културно ниво е различно.
– Ко?

Извод: Кратките думи могат да казват повече, отколкото допускаме.

error: Content is protected !!
Share This