След семеен скандал.
Мъжът: Защо ми пращаш празни sms-и?
Жената: Защото не ти говоря!

Извод: Добре е да говорим на един език, дори когато мълчим.

error: Content is protected !!
Share This