– Вече трети месец не говоря с жена си.
– Защо?
– Не искам да я прекъсвам.

Извод: Когато говорим безкрайно, е добре да проверяваме дали някой, все още, ни слуша!

error: Content is protected !!
Share This