– Обичаш ли ме?
– Да.
– А кога ще се оженим?
– Защо така рязко сменяш темата…

Извод: Емоциите се променят с промяната на фокуса.

error: Content is protected !!
Share This

НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ИМАМ ВРЕМЕ

*Щастлив* Здрав* Богат*
Всичко е въпрос на време!
Намери своето Време!

Поръчайте книгата тук