– А, Генко защо се държи така странно – ту плаче, ту се смее?
– Жена му го напуснала днес…
– Е, защо плаче?

Извод: Не разбираме в другите това, което нямаме в себе си.

error: Content is protected !!
Share This