Един Учител

Имам само един учител:

Любовта – каквато и да е.

Само на нея се предавах цялата

изгарях и се изгарях,

разболявах и се разболявах,

срещах и се срещах,

прощавах и си прощавах,

окрилявах  и самата аз  летях,

боледувах и лекувах се,

разцъфвах и вехнех,

разочаровах се,

вдъхновявах и се вдъхновявах,

живеех и умирах,

оглупявах и поумнявах,

творях и разрушавах…..

обричах се и низвергвах…..

но само на нея можех да се доверя да ме води там и извежда от там.

Само на нея позволявах

да ме изгуби и да се намирам,

скривам от себе си и преоткривам.

Няма значение каква е тя – Любов към мъжа, детето, работата, храната, играта, парите, природата, славата, познатия и незнайния….

Само си спомнете, кога влизаме целите? – Когато е любов!

Само тя можеше да ме заведе в същата стая и да вляза новата аз.

Само тя можеше да ме променя, без да ми отнема свободата да вярвам в нея и себе си.

Само заради нея не повярвах на друг, повече отколкото на  себе си.

Много пъти чувах: „Това не е любов!

Любов е, знам го и сега.

Има едно нещо, което ме отличава от много други…..

Не спирах да й отварям врата,

когато се появи…

Не се изплаших от нея…

Поемах всичките  й дарове и всеки следваш път, ставах по и по-безстрашна.

И колкото повече събличаш гордостта си, толкова по-силен си.

Признавах и помнех даровете й.

Когато ми отнемаше нещо, откривах пространството и свободата

( не че не се изживявах като ограбена-минавах и през това и научавах).

Заради нея научавах коя съм

и коя не съм.

Заради нея правех какво ли не и след време нещо оставаше, нещо завинаги изчезва….но тя остава….и  тя ме води!

Любовта  единствен мой учител на Живот!

П.П.

Това откровение съм написала преди няколко години. Споделям го, заради щастието, което избликна в сърцето ми. И днес не съм изгубила смелост да отварям врати на единствения си Учител. За любов не се учи от учебници, книги, филми и приказки. Учим се на Любов от Любовта и в Живота.

Днес живея в Любов – сега и завинаги!

НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ИМАМ ВРЕМЕ

*Щастлив* Здрав* Богат*
Всичко е въпрос на време!
Намери своето Време!

Поръчайте книгата тук