Любовта на майката

любовта е риск

Четвърто откровение

…ролята на майка, може да бъде благославяна, ако успее до край да остане създател на свободата на децата си….

Любовта е риск,

ако е истинска. Истинска любов, наричам тази, която ние самите създваме, свързвайки се с друг.

Тя не дава просто „благоприятната среда за живот“, както майчината. Майчината любов е само уютното яйце, от което се излюпваме, гнездото, в което сме отраснали и ….

трябва да напуснем, ако искаме да полетим и да ползваме крилата си.

Любовта е и моркова и тоягата,

и розата, и меча….Истинската любов не те оставя там, където вече е тясно…

Тя те води към промени, безстрашно…

Колко от любимите ни могат да понесат това и да не ни обърнат гърба, тичайки към „безусловната майчина любов“…?

Единствения смисъл на майчината любов

е по мил и доброжелателен начин да ни научи как сами да бъдем създатели на любовта, не само ползватели. За съжаление, много малко от майките, осъзнават това и никога не пускат децата си. Безусловността не е условие, което трябва да преследваме, щом сме извън гнездото си.

Безусловността се научава по собствения ти път. Отначало. Започва от теб.

Безусловността на майката е само, за да познаем сладкото на любовта и приемането, прошката и уважението. Но, ако майката е наистина създател, а не просто „ползвател“ на любовта, трябва да отпрати детето си да дава и получава от други, да живее с другите.

Риск е, затова и сила трябва…

ако е истинска любов. Ролята на майка, може да бъде благославяна, ако успее до край да остане създател на свободата на децата си. Личната ни свобода е способнастта ни да пускаме.

Освобождаваме, за да бъдем свободни.

Истинската любов се случва на истински свободни хора. Свободни от любов за любов.

Едно, Две, Три, Четири

error: Content is protected !!
Share This