Скарали се мъж и жена. Когато мъжът се върнал от работа, намерил бележка на масата: „Обедът ти е в готварската книга на страница 76, а вечерята – на 311“.

Извод: Незабележимото винаги може да се превърне в значимо, ако намериш начина да го представиш.

error: Content is protected !!
Share This