Комуникация и публичност

Достатъчно много вече сме чували и знаем, а може би и обучавали на комуникативни умения и публично поведение. Светът е пълен с определения и правила. Ползвам познатите етикети, защото говорим на този език, само че тук ще ви разкажа за моята перспектива, път и осъзнавания, от които изхождам, за да ви предложа срещите в групови тренинги и лични консултации по Комуникация и публичност.

„Правилното говорене“

Когато за първи път стъпих на пътя на „правилното говорене“, бях появило се от Хасково мякащо момиченце, което няма още 18 години. Исках да бъда приета за студент в Националната Академия за Театрално и Филмово Изкуство. Бях дошла в София с „гол гръб“, сиреч без „връзки“, но пък си носех сърцето и срещнах готови да ми помогнат да проговоря като за сцената хора.

„Кирин’гясъл’ зигъл’ки“

За 2 месеца нямаше и следа от диалекта и акцента ми, само за забавление питах, знаят ли какво е „кирин‘гясъл‘ зигъл‘ки“. Знаете ли? Ръждиви пирони. Е, разбира се, че не говорех чак така неузнаваемо! Това се среща по селата повече, отколкото в града.

Да говориш пред цяла България

Кой да предположи, че повече от половината ми живот ще е посветен на това, да говоря и присъствам в национален ефир като водещ?

Извод: Няма значение откъде си тръгнал и никой не може да ти каже, че не ставаш! Има умения и те се научават.

След 4 годишно ежедневно обучение от прекрасни преподаватели по Сценична реч, Правоговор, Вокално пеене, Сценично движение и всичко, всичко, което ми даде Академията, мога с огромна благодарност да заявя: Това е най-чудесното образование за проговаряне и осъзнаване на думите, емоциите, движенията, жестовете…всичко, което ни прави ефективни в ежедневната и когато се налага, публична комуникация.

Плюсове и минуси

Разбира се, както навсякъде в живота, и тук има плюсове и минуси: едни същи умения ни дават възможността да говорим истина или да лъжем, да бъдем себе си или нещо друго, да влияем или манипулираме! Аз съм избрала как да живея и всеки има правото на това.

Да не подценяваме хората

С годините на наблюдения и практика научих, че е добре да не подценяваме хората, с които общуваме – близки и далечни, слушатели, зрители….да ги уважаваме – те чуват и виждат повече, отколкото осъзнават. После реагират на базата на цялостното си усещане! Всеки от нас може да види резултата от това подценяване – масово недоверие едни към други…

Еха, има и изключения!

Истински харизматичните хора

– говорещи от сърцето си, с чисти думи, ясен глас, верни на вътрешния си свят, съответни на емоцията си, откровени. Тези хора стигат до нас, на тях вярваме. Те имат уменията да говорят и поведението пред публика, ала и нещо повече – осъзнаването за себе си и съответността на това външно изявяване.

Затова им вярваме.

Достатъчно е да си представите себе си в един разговор със семейството или колегите. Не е нужно да сме на сцената и хиляди да гледат в нас. Всеки иска да бъде чут и разбран.

Има технически умения в говора и поведението, които ви предлагам да развиваме и дори откриваме заедно. По един естествен начин тук стигнахме и до осъзнаването на емоциите ни – Емоционална Интелигентност. За това повече вижте тук.

И така, каня ви да се срещнем в лични консултации и групови тренинги по например такива поводи:

  • Осъзнато говорене и слушане
  • Публично говорене и поведение
  • Радиоводене(от извора)
  • Силата на словото, Чистота на езика, Вибрацията на думите
  • Изкуството на краткото изразяване
  • Интересното говорене
  • Говорене със съдържание
  • Интервюто – водещ и интервюиран
  • Техника на говора – дикция, интонация, правоговор, дишане, артикулация, трикове за критични ситуации