Прошката, която не даваме, не ни оставя

Прошката, която не прощава или как прошката се намира в „грешката? Това е непохвално слово за прошката. Тук няма да я величаем, а ще осъзнаваме градивната частица на нашия живот и разрушителната единица на мечтите ни. В живота си разбрах, че е важно да се науча...