Вие ме попитахте за:

Миналото

Трябва ли да знаем миналото на хората?

Моят отговор е:

Прочетете още тук


Попитай и ти

Попитай и ти
Вие ме попитахте за:

За свободата

Какво е да си свободен?

Моят отговор е:

Прочетете още тук

Попитай Калина и ти


Включи ме в емаил лист