Всичко във Вселената

Всичко във Вселената е свързано

Едно сме и сме отДелни.

Аз съм Ти,

но

Аз съм Аз

и

Ти си Ти,

защото Едното, Цялото е съставено от множество СЪСтавности. Винаги ще се Привличаме и винаги ще се Отблъскваме, защото това е живото на Цялото. Трептенето, вибрацията, динамиката –

животът е движение неспирно: привличане и отблъскване.

Сърцата винаги ще ни теглят едни към други, Умовете винаги ще ни отблъскват едни от други. Всичко е нормално, нищо драматично или трагично в това. Няма нищо, към което задължително да трябва да се стремим или да трябва да се избавим.

И всичко е ЛЮБОВ

Срещаме някого, привлечени сме и не искаме нищо да ни раздели и колкото повече го искаме, толкова повече се отдалечаваме и няма нищо странно или лошо, или неразбираемо в това.

Умът-разделител е точно толкова важен, колкото и Сърцето-събирател.

Колкото по-осъзнаваме и приемем привличането и отблъскавнето като съставност на Цялото (като да вдишаме и издишваме), че всичко това Цялото е любов, толкова по-вероятно е да останем в близост с другия. Несъпротивлението спрямо „привличане-отблъскване“, приемането, осъзнаването на естествеността на тази истина, ни позволява да останем в близост, поради хармония и синхронност с други като нас.

И да, винаги ще има частички,

които със страшна сила ще се привличат, но и със страшна сила ще се отблъскват така, че може никога повече да не се срещнат! И да, винаги ще има частички, които като не се съпротивляват на движението, отклонението, амплитудите, ще остават в по-голяма близост.

Просто трептим, просто се обичаме, привличаме, отблъскваме….

Еднакви сме и сме различни

С Ум и Сърце сме съвършените съставни частички на тялото/цялото. Уважението както към едното, така и към другото е признаване на живота. Неприемането на естественото е онази естествена част от живота, която е отдалечаването…и нека Е, без нея за къде…Животът е привличане и отблъскване и затова всичко е съвършено, както и да изберем да го живеем, ние сме еднакво и много важни части от живота.

Не е нужно да се избавим от „човешкия Ум“ и да станем само „божествено сърце“!

Достатъчно е да признаем и двете и да им позволим да си вършат работата.

Аз кой съм ?

– осъзнаването на това е спойващата съставка на живота!

Привличане + Отблъскване = Цяла Любов

П.П Само си представете какво би се получило, ако останем залепени към това, което ни привлича – твърда, тежка, неподвижна мъртва маса…..да ви прилича на живот?

error: Content is protected !!
Share This

НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ИМАМ ВРЕМЕ

*Щастлив* Здрав* Богат*
Всичко е въпрос на време!
Намери своето Време!

Поръчайте книгата тук