Искам или въз-намеря-вам?

1 min за четене

Искам или възнамерявам?

Едно е да ИСКАШ да научаваш другите, друго е да се учат от теб.

Едно е да ИСКАШ да го спасяваш, друго е да помагаш на някого .

„ИСКАМ“ е ЖЕЛАНИЕТО ти да ВЗЕМЕШ.

Получаваме сбъдването едва след превръщането на „Да ИСКАМ“в ПОЗВОЛЕНИЕТО да се случи така, както е най-добре, обхващащо, съобразено и хармонизирано със свободната воля на всеки.

Да ИСКАШ, значи НЕДОВЕРИЕ..

Давам недоверие=получавам недоверие. Ако наистина се нуждаем, може би да спрем да ИСКАМе?

Преди това е нужно да осъзнаем и признаем истинските си потребности. Следва изчистване на желанието от изИскване и нататък е доверието от това, че го заслужаваме, през това, че е възможно да се случи, до умението да живеем спокойно в неизвестността Кога, Как, с Кого, Къде ще ни се случи.

Въз НАМЕРЯ Вам“ е отворено, свободно, включващо….Да те намеря!

Срещаш другия, зачиташ го, какъвто и да е.

Leave a Reply