„Идеята“ за себе си

1 min за четене

 

„Идеята за себе си“ и „Аз съм себе си

Имам голямо предизвикателство: Да приема това, че хората говорят едно и правят друго.

Това ме прави особено съзнателна по отношение на себе си – говоря ли каквото правя и правя ли каквото говоря?

Аха…..(понякога не, но го ловя)!

Това ме прави особено трудна за приемане от другите, при все че е по-лесно да се общува така(разбирам ги за неприемането-трудно си е).

Пътят от „Идеята за себе си“ до „Аз съм себе си“ е много кратък и много дълъг –

само една дума „лъжа“ – като пукнато огледало.

Leave a Reply