Какво са групови събития?

(предстои текст)

Изберете най-доброто за вас от лични консултации и групови събития по:

Емоционална Интелигентност

Комуникация и публичност

Програма“Говор, емоция, глас“(Пътят от „какво казвам“ до „какво се разбира“)